Vacature: Penningmeester Nederlandse Curling Bond

Vacature: Penningmeester Nederlandse Curling Bond

Curling is internationaal een van de snelst groeiende wintersporten. Curling staat bekend als een fascinerende sport om te kijken en is om te doen moeilijker dan je denkt. Wereldwijd is het een grote sport, in Nederland (nog) niet. De Nederlandse Curling Bond (NCB) is een relatief kleine bond waarbij je dezelfde uitdagingen tegenkomst als bij een bond met veel leden. De NCB telt momenteel ongeveer 140 leden en vier verenigingen in Zoetermeer, Utrecht, Friesland (Leeuwarden en Heerenveen) en Tilburg. De NCB is tevens eigenaar van de curlingbaan in Zoetermeer.

Missie NCB

De missie van de NCB is alle Nederlanders aan het curlen te krijgen. Dat doen we door de curlingsport te promoten als sport voor jong en oud, een beter imago te geven en de verenigingen te faciliteren. Het doel van de bond is het realiseren van een substantiële groei in leden en het op internationaal niveau deel uitmaken van de top tien van de wereld.


De rol

Sinds een aantal jaren worden de operationele boekhoudkundige processen door een externe partij (NederlandSport - BONDcenter) uitgevoerd. De penningmeester zorgt op het terrein van de financiën voor een goede samenwerking met andere portefeuillehouders in het bestuur, de directeur en je werkt nauw samen met het NOC*NSF, Service organisatie NederlandSport en BONDcenter, en de World Curling Federation. Het bestuur is op zoek naar een penningmeester met specifieke aandacht voor een gezonde financiële situatie van de bond, die het leuk vindt om kansen te pakken voor een bijzondere sport waar groei zeer wel mogelijk is.


Profiel

Wij zoeken een goed georganiseerde, enthousiasmerende teamspeler die samen met het bestuur het financiële beleid van de komende jaren gaat vormgeven en de goede relatie met de relevante externe stakeholders gaat continueren. Als penningmeester beschik je naast een goed financieel inzicht en organisatievermogen, ook over enige bestuurlijke ervaring en ben je bekend met geautomatiseerde systemen.


Werkzaamheden (veelal gedelegeerd aan BONDcenter):

  • het beheren van de rekening en de kas van een organisatie;
  • de aansturing van het financiële proces, waaronder het debiteuren- en crediteurenbeheer, de facturatie, de belastingaangiftes en -aanslagen, financiële verslagen (jaarverslagen of jaarrekeningen), periodieke begrotingen, het afsluiten van relevante verzekeringen en het organiseren van betaalopdrachten;
  • het bijwonen van vergaderingen; en
  • in voorkomende gevallen representatie van de NCB.

Meer informatie

Meer informatie over curling is te vinden op deze website en op de website van de World Curling Federation.

De bestuurlijke tijdsbesteding voor deze rol wordt geschat op twee tot vier uur per week.

Procedure

Kandidaten zullen een eerste gesprek voeren met een afvaardiging van het bondsbestuur.

Geschikt bevonden kandidaten worden vervolgens voorgesteld voor een kennismaking met andere leden van het bestuur van de Nederlandse Curling Bond.

Bestuursleden worden door en op de bondsvergadering (10 december 2022) gekozen.

Geïnteresseerden kunnen voor 7 november reageren via directeur@curling.nl o.v.v. vacature penningmeester.