NCB ondertekent charter voor meer diversiteit in de sport

De Nederlandse Curling Bond en 25 andere sportbonden hebben hun handtekening gezet onder het Charter Diversiteit dat door NOC*NSF en sportbonden is opgesteld. Hiermee spreken deze sportbonden de intentie uit om komend jaar aan de slag te gaan met diversiteit binnen hun werkorganisatie, het bestuur en clubkader.

Sporten en bewegen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De afgelopen jaren is de sport inclusiever geworden, maar er is nog een lange weg te gaan. Talloze sportonderzoeken laten zien dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community en mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten én zich minder thuis voelen in de sport. Om aandacht te vragen voor dit onderwerp organiseerde NOC*NSF, in samenwerking met de Alliantie Gelijkspelen, donderdag 14 januari een online Symposium Diversiteit en Inclusie.

NOC*NSF gaat de 26 sportbonden die het Charter Diversiteit hebben ondertekend ondersteunen door middel van procesbegeleiding op maat. “Het gezamenlijk opgestelde charter is een mooie volgende stap om toe te werken naar een inclusieve sport waar echt íedereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt”, vertelt Richard Kaper, manager Sportparticipatie bij NOC*NSF. “Door ons hard te maken voor een diversiteitsbeleid kunnen we concreet aan de slag met een inclusieve sport en, hopelijk snel, resultaat boeken.”