Gerrit Jan Scholten

Het is met droefheid dat het bestuur van de Nederlandse Curling Bond kennis heeft genomen van het overlijden van Gerrit Jan Scholten. Hij was een enthousiast curler en heeft vele jaren deel uitgemaakt van het NCB bestuur. Hij was ook lid van de European Curling Federation en daaropvolgend van de World Curling Federation, waar hij het Nederlandse curling mede vertegenwoordigde. Hij heeft heel veel betekend voor de curling sport in Nederland.

Wij wensen Alie en de familie veel sterkte met dit verlies.