Organisatie


 

Missie Nederlandse Curling Bond

De missie van de Nederlandse Curling Bond is om de curlingsport in Nederland te faciliteren en te bouwen aan een infrastructuur waarmee een wisselwerking ontstaat tussen een brede basis met een landelijke competitie en dat er op internationaal niveau blijvend kan worden meegestreden in de top-tien van de wereld - en deelname aan de Olympische Spelen kan worden bewerkstelligd. 

 

Statuten

Wilt u de statuten opvragen van de NCB, neem dan AUB contact op met de secretaris.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Jules Broex
Secretaris: Bea Miltenburg
Penningmeester: Peer Goudsmit
Sportzaken: John Kuijpers
PR: Tom Huyskens
Breedtesport: vacant

Persaanvragen:

Tom Huyskens - +31 (0)6 2257 9229

 


Sponsoring & Commercie:

Norberth Korsmit - +31 (0)6 546 555 00

 

Bondsbureau:

Adres:
Nederlandse Curling Bond
Orteliuslaan 1041
3528 BE UTRECHT

Algemene informatie:
e-mail: info@curling.nl

 

Website:

e-mail: webmaster@curling.nl