Organisatie


 

Missie Nederlandse Curling Bond
De missie van de Nederlandse Curling Bond is om de curlingsport in Nederland te faciliteren en te bouwen aan een infrastructuur waarmee een wisselwerking ontstaat tussen een brede basis met een landelijke competitie en dat er op internationaal niveau blijvend kan worden meegestreden in de top-tien van de wereld - en deelname aan de Olympische Spelen kan worden bewerkstelligd. 

Statuten
Wilt u de statuten opvragen van de NCB, neem dan AUB contact op met de secretaris.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jules Broex
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Peer Goudsmit
PR: Tom Huyskens
Topsport: John Kuijpers
Breedtesport: Jeroen Postma

Persaanvragen:
Tom Huyskens: +31 (0)6 2257 9229

Sponsoring & Commercie:
Norberth Korsmit: +31 (0)6 546 555 00

Bondsbureau:
Directie: Arnoud Strijbis
Topsport: Willem van de Worp

Adres:
Nederlandse Curling Bond
Papendallaan 60
6816 VD ARNHEM

Algemene informatie NCB:
e-mail: info[@]curling.nl

In geval van grensoverschrijdend gedrag kunnen leden van de NCB een melding doen via deze link: www.speakupfeedback.eu/web/curling/nl